Dierenark Limburg te water gelaten: Alle Limburgers krijgen brochure over dierenwelzijn in de bus

16-06-2006

Vandaag, 16 juni, wordt Dierenark Limburg te water gelaten. Gouverneur Steve Stevaert, gedeputeerde Jules D’Oultremont en dierenvriend Stijn Meuris geven de officiële start voor dit unieke project rond dierenwelzijn. Dit initiatief, waarvoor het provinciebestuur in een eerste fase 600.000 euro vrijmaakt, wil alle Limburgers sensibiliseren én stimuleren om zo goed mogelijk met dieren om te gaan. In dat kader krijgen alle Limburgers binnenkort ook de informatiebrochure ‘Limburg geeft om dieren’ in de bus met allerhande praktische tips. Bite Back timmert mee aan de Dierenark en zetelt als deskundige organisatie in de adviesraad van Dierenark Limburg.

Te veel dieren ondergaan een triest lot. Zo worden er in de asielen bijvoorbeeld meer katten gedumpt dan er adopties zijn, zodat bijna 1 op 2 gezonde katten een spuitje moet krijgen. Dierenark Limburg wil al dit dierenleed voorkomen. Dit kan onder meer door je kat onvruchtbaar te laten maken, door niet impulsief een dier te kopen, door tijdig een geschikte oplossing voor je huisdier te zoeken wanneer je op vakantie vertrekt, door geen wilde of exotische dieren te houden en in te spelen op de noden van je huisdier.

 

Coördineren
Vandaag zijn er ook heel wat instanties met dierenwelzijn en -opvang bezig: onder meer verscheidene dierenasielen en dierenverenigingen. Om alle verschillende projecten overkoepelend te structureren en optimaal op elkaar af te stemmen, heeft het provinciebestuur samen met verscheidene partners Dierenark Limburg opgericht. Concreet wordt voorzien:

 

 

Het provinciebestuur zet daarvoor 550.000 euro uit het Limburgfonds in en voorziet jaarlijks 50.000 euro aan werkingsmiddelen. De focus van Dierenark Limburg ligt in eerste instantie bij de omgang met gezelschapsdieren als honden en katten, maar zal in de loop van de volgende jaren stilaan verbreden.

 

Waarom Dierenark Limburg? (in cijfers)

 

 

Sensibiliseren
Dierenark Limburg maakt daarom allereerst werk van sensibilisatie en educatie. Zodat het zo weinig mogelijk misloopt op het vlak van dierenwelzijn en het aantal rondzwervende, gedumpte, ‘slecht gehouden’, verwaarloosde… dieren aanzienlijk daalt. Loopt het toch nog mis, dan moeten de dieren zo goed mogelijk opgevangen worden en een optimale tweede kans krijgen. Asielen en verenigingen doen alleszins hun uiterste best om dan zo goed mogelijk een vangnet te bieden.

 

Gedeputeerde Jules D’Oultremont vindt het echter heel belangrijk dat het niet zo ver komt: “Een dier schept plezier, maar ook verplichtingen. De liefde en het respect moeten dan ook van twee kanten komen. Veel mensen beseffen niet dat ze verkeerd met dieren omgaan. Of ze vergeten de ellende die ontstaat als ze hun kat niet laten steriliseren of castreren, als dieren slecht verzorgd worden, thuis verkommeren of onoordeelkundig aangekocht worden. Naast een gebrek aan kennis, het soms te impulsief aankopen van een huisdier of het niet nemen van z’n verantwoordelijkheid als baasje, bestaat er vaak ook gewoon een verkeerde mentaliteit in de omgang met dieren. Dierenark Limburg wil op al die problemen inspelen.
Zodat alle dieren in onze provincie de best mogelijke zorg krijgen en alle Limburgers met de titel van ‘goed baasje’ mogen pronken.”

 

Infobrochure
In de week van 26 juni krijgen alle Limburgers daarom de brochure ‘Limburg geeft om dieren’ in de bus, met daarin allerlei praktijkgerichte info over het verantwoord omgaan met dieren. Zo worden er rond acht thema’s concrete tips gegeven:

 

 

Dierenark in actie
Het blijft niet alleen bij sensibilisatie en educatie. Er worden ook doelgerichte acties op touw gezet, zoals:

 

 

Partners
De partners ‘op het terrein’ hebben zich alvast in woord en daad akkoord verklaard om van Dierenark Limburg een succesverhaal te maken, en dit onder meer door hun participatie in een overleg- en ad-viesraad. Het gaat om volgende organisaties:

 

De Limburgse dierenvzw’s, nl.: de dierenasielen van Genk, Lommel, Maasmechelen en Sint-Truiden, Bello Dierentelefoon, Het Felix Project, het Natuurhulpcentrum, Poezenopvang Cat Shelter Limburg, het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum, Xanuul, ‘t Zootje en Zwerfkat in Nood II.
Andere deskundige organisaties:  GAIA, Bite Back, Ethologia, Beroepsvereniging van Limburgse Dierenartsen, een dierengedragstherapeut en een ergotherapeut werkzaam met dieren, dierenpolitie Sint-Truiden en de FOD Volksgezondheid, Afdeling Dierenwelzijn.