Dier is een levend wezen met gevoel in Burgerlijk Wetboek

05-02-2020

Dieren werden lange tijd aanzien als roerende of onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek, als voorwerpen. Maar dat verandert. Afgelopen donderdag werd in het federaal parlement een wetsvoorstel voor het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd dat dieren erkent als wezens met gevoel.

Sinds 1986 was er in België reeds een wet over de bescherming en het welzijn van dieren. Ook op Europees niveau gelden er bepaalde regels voor dierenwelzijn. Dieren werden echter steeds als object of voorwerp beschouwd, maar dat verandert dankzij deze nieuwe wet. Dat dieren nu gezien worden als wezens met gevoel, is een belangrijke stap vooruit. In het BW komt er nu een aparte categorie “dieren”, naast “mensen” en “goederen”. De definitie wordt “Dieren hebben gevoelsvermogen en hebben biologische noden“.

Dieren zijn geen dingen

Bite Back hoopt dat de gevoelswereld van dieren ook in de Grondwet zal opgenomen worden. Zo worden niet alleen het gevoel en de behoeften van dieren erkend, het zou er ook voor zorgen dat diverse vormen van dierenmishandeling en -gebruik in vraag gesteld zou worden en dat dit ernstig genomen moet worden door het gerecht.

We ondertekenden de open brief van Animal Rights waarin het parlement werd opgeroepen een stem te zijn voor de dieren en het wetsvoorstel te steunen.

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.