De oceanen gaan naar de haaien door visserijbeleid!

08-09-2010

Brussel – Naar schatting 88% van de Europese visbestanden worden overbevist, en 30% van de vispopulaties is geslonken tot voorbij veilige biologische grenzen. Als de huidige trend van overbevissing zich verder zet, zullen binnen de 40 jaar wereldwijd zowat alle belangrijke visbestanden kelderen. De dierenrechtenorganisatie Bite Back wil dit probleem van de overbevissing aankaarten bij de Europese Commissie en de Vlaamse regering. Het is tijd om het visserijbeleid drastisch te herzien.

Europese regeringen zijn volop voorbereidingen aan het treffen om het Europees visserijbeleid in 2012 te hervormen. Daarom voerde dierenrechtenorganisatie Bite Back op woensdag 8 september actie bij het Directoraat Generaal Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie in Brussel. Een speciaal voor Bite Back gemaakt professioneel theaterkostuum van een mensgrote vis voerde met gebalde vinnen de groep activisten aan die een visnet met vissen en zeedieren, aangrijpende fotoborden en een groot spandoek ophielden met de tekst: ‘Als we zo doorgaan, zijn in 2050 alle oceanen zo goed als leeggevist (bron: Verenigde Naties).
De Europese Commissie had zelf al contact opgenomen met Bite Back en tijdens een constructief gesprek overhandigden we een brief met onze voorstellen.

Niet enkel overbevissing is een probleem
De daling van de visbestanden is niet het enige probleem dat Bite Back wil aankaarten. Er is het probleem van de bijvangst waarbij talrijke vogels en zeezoogdieren omkomen in netten en vishaken. Er is het gigantische energieverbruik en de milieuvernietiging van bepaalde visvangsttechnieken waarbij zware netten over de zeebodem worden gesleept. De aquacultuur (viskweek) is evenmin onschuldig, door hun hoge ecologische voetafdruk en hun milieuvervuiling (nitraatvervuiling, antibioticagebruik, pesticidengebruik, ziektekiemen, parasieten,…). 
Misschien wel het belangrijkste probleem dat men nog onderschat, is het vissenleed. Vissen zijn voelende wezens omdat ze over hersenen beschikken die hen in staat stellen om pijn en vooral angst en stress te voelen. De visvangst en de viskweek zorgen voor ontzettend veel leed. Vissen verstikken of worden uitgedroogd, ingevroren, samengedrukt, van hun ingewanden ontdaan of in een zoutbad gedompeld. Dat terwijl de vissen nog bij bewustzijn zijn en langzaam sterven.
Bij de visvangst en viskweek veroorzaken we onnodig leed, omdat er gezonde plantaardige alternatieven zijn voor onze visconsumptie. Deze plantaardige alternatieven zijn niet enkel diervriendelijker, maar ook milieuvriendelijker omdat ze een veel lagere ecologische voetafdruk hebben (5 tot 10 keer lager). En ze kunnen zelfs gezonder zijn, omdat ze minder giftige stoffen (zware metalen, PCB’s,…) bevatten dan vis.  

Verlagen van de visquota
Op korte termijn zou Europa strengere visvangstquota moeten opleggen, in overeenstemming met wetenschappelijke aanbevelingen. Op de lange termijn zouden de quota nog verder moeten dalen, om zo de dierenrechten en het dierenwelzijn van de vissen te kunnen respecteren. De Europese Unie zou een beleid moeten voeren dat de consumenten stimuleert om hun voedingspatroon te verschuiven, weg van dierlijke producten.

Afbouwen en uitfaseren van de visserijsubsidies
Het Europees subsidiesysteem moet hervormd worden, zodat er geen financiële steun meer gaat naar praktijken die zorgen voor overbevissing. In de plaats daarvan zou er geld moeten vloeien naar milieubehoud (bijvoorbeeld het opsporen van illegale visvangst, het “vissen” naar afval in de zee,…) en het ontwikkelen van nieuwe plantaardige alternatieven voor vis. In de plaats van de huidige financiële steun voor reclame voor visproducten kunnen subsidies beter gaan naar onderzoek, ontwikkeling en promotie van nieuwe voedingsproducten op basis van bijvoorbeeld algen en zeewier.

Links
www.viswijzervisniet.be
www.viswijzervisniet.nl