De dagelijkse realiteit voor miljoenen varkens

28-11-2018

Via een anonieme bron kregen we beelden van een varkenskwekerij, een boerderij in Vlaams-Brabant met een voorbeeldfunctie.

Onze bron was er beroepshalve en maakte onderstaande beelden. “Ik ben er zeker van dat er niets illegaals op staat maar in principe maakt het dat nog erger. De hele situatie zat wat dwars, geen daglicht, constante ammoniakgeur, vuile opmerkingen van de werknemers…”

Voor meer dan 6 miljoen varkens is dit de dagelijkse realiteit in België. Elke maand worden er 930.000 varkens geslacht.

Sociale dieren met complexe emoties

Varkens zijn sociale dieren, ze voelen pijn, angst en stress, maar hebben ook complexere emoties. Een zeug ‘neuriet’ bijvoorbeeld vaak zachtjes voor haar biggetjes tijdens het zogen.
Ze hebben meer dan 20 verschillende geluiden en een complexe lichaamstaal om andere varkens te begroeten, te waarschuwen voor gevaar, en om hun behoeften en gevoelens uit te drukken. Ze hebben zelfs een vorm van zelfbewustzijn. Varkens zijn nieuwsgierig en leergierig, ze leren snel, van elkaar en van hun moeder.

Het is ontzettend triest dat dieren die zo’n complexe emoties ervaren en sociale verbanden aangaan, vaak alleen in een hok moeten leven. Varkens houden van wroeten en modderbaden nemen en daarvan is niets mogelijk in de industrie. Ze vinden het fijn om te spelen, om vriendschappen te vormen, naar eten te zoeken in het bos, … In de dierindustrie worden ze dan ook lusteloos, depressief en verliezen ze hun nieuwsgierigheid.

Jaarlijks worden bijna 11 miljoen varkens geslacht

Een zeug werpt twee tot drie keer per jaar. Ze krijgt per worp gemiddeld veertien tot zestien biggen. In vergelijking met een wild zwijn dat slechts vier tot zeven biggen krijgt, is dat heel wat.  Het probleem met zoveel biggen is dat het aantal tepels of spenen niet voldoende is toegenomen. Hierdoor krijgen niet alle biggen (genoeg) melk en worden ze zwak of sterven ze zelfs.

60% van de varkens in België leven in een bedrijf waar meer dan 2.000 varkens worden gehouden. We merken dat het aantal varkensbedrijven afneemt, maar dat het aantal varkens per bedrijf groeit. In 1997 waren er bijvoorbeeld nog 10.135 varkensbedrijven met 694 varkens per bedrijf. In 2015 blijven er minder dan de helft varkensbedrijven over, 4.145, maar is het aantal varkens per bedrijf exponentieel toegenomen naar 1.443.

Voor meer informatie over varkens in Vlaanderen kun je nog steeds terecht op onze website Varkensleed in Vlaanderen.

Word jij soms ook geconfronteerd met zulke toestanden? Indien je in de mogelijkheid bent om er beelden van te maken, kun je steeds contact met ons opnemen.