'Brulkikkers' veroorzaken geluidshinder in Geel

25-08-2004

Medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZO) in Heusden-Zolder hebben woensdag meer dan duizend zogenaamde ‘brulkikkers’ gevangen in het natuurgebied Zammelsbroek in Geel. Dat gebeurde na klachten over geluidshinder van buurtbewoners.
De stierkikker wordt in de volksmond net brulkikker genoemd vanwege het oorverdovende lawaai dat het beestje maakt. Rudi Oyen, hoofd van het VZO, maakt gewag van een echte ‘brulkikkerplaag’ in Geel. Hij neemt eerstdaags contact op met de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap om maatregelen te nemen om de plaag in te dijken. De brulkikkers zorgen voor een verstoring van het natuurlijke evenwicht en de natuurlijke populatie omdat ze de aanwezige amfibieën en vogels opeten.