Bite Back vraagt aandacht voor vissenleed met de Campagne ‘Vis Wijzer, Vis Niet’

07-06-2010

Vis Wijzer, Vis Niet. Onder die slogan lanceert dierenrechtenorganisatie Bite Back haar nieuwe campagne. De lancering vindt niet toevallig plaats op World Ocean Day (8 juni). Bite Back maakt van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor heikele thema’s als vissenleed en overbevissing. Wij doen dit met de lancering van de nieuwe website www.viswijzervisniet.be en een bijhorende flyer.

De afgelopen maanden is er, dankzij het werk van verschillende bekende organisaties, heel wat te doen rond overbevissing. Zoals u ondermeer kan zien in de op 19 mei gelanceerde film Sea The Truth van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren, is het leven in onze oceanen ernstig bedreigd. De FAO schat dat de helft van de wereldwijde visbestanden uitgeput is door overexploitatie, en nog eens een kwart volledig wordt geëxploiteerd. Met dit tempo zullen alle commerciële vissoorten tegen 2050 zo goed als verdwenen zijn. Bite Back wil de consument dan ook informeren over dit onderwerp. Maar daar stopt het niet.

Vissen voelen pijn
Helaas gaan vele campagnes rond vissen immers voorbij aan het onmiskenbare dierenleed dat met het consumeren en ‘gebruiken’ van vissen gepaard gaat. Daarom focust Bite Back ook op het dierenleed bij vissen. Uit wetenschappelijk onderzoek (1) blijkt immers dat vissen en zelfs ongewervelden (2) (zoals kreeften en inktvissen) pijn en stress ervaren. Vissen zijn gewervelde dieren en reageren op dezelfde manier op pijn als mensen en andere dieren.

Toch worden ze op gruwelijke wijze gevangen en gedood vooraleer ze op iemands bord belanden. Enkele gangbare dodingsmethoden zijn het levend opensnijden (strippen), samenpersen, verstikken of invriezen en het zoutbad bij palingen. Deze methoden zijn niet enkel heel pijnlijk voor de dieren, maar ze zijn ook niet efficiënt. Zo blijven schollen nog 50 minuten in leven nadat hun ingewanden verwijderd zijn en vechten tongen maar liefst 4 uur voor hun leven nadat ze aan boord zijn gehaald.
Een visvangstmethode zonder onnodig dierenleed is onmogelijk. 

Vis is ongezond
Bite Back waarschuwt ook voor de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het eten van vis. Je hoeft immers geen wetenschapper te zijn om te weten dat de oceanen vervuild zijn. Het vet van vissen zit vol met zware metalen, PCB’s, insecticiden, dioxine en noem maar op. De Europese Commissie heeft berekend dat 60% van de kankerverwekkende dioxines en PCB’s in ons lichaam komen  door vis en visolie (3). Consumptie van vissen kan leiden tot aantasting van onze hormoonhuishouding, lever, nieren en hersenen. Het maakt daarbij niet uit welke vissen je eet: geen enkele soort is vrij van schadelijke stoffen.

Kweekvis en visolie: geen goede oplossing!
Kweekvissen en visolie worden soms aangehaald als ‘alternatief’ voor vis. Bite Back ontkracht dit echter. Voor de productie van 1 liter visolie heeft men, afhankelijk van de soort, 20 tot 100 kilogram vissen nodig. Bovendien is de olie vervuild, ook de merken die beweren dat hun olie ‘gezuiverd’ is, zijn hier niet volledig vrij van. Gelukkig zijn er plantaardige oliën die ons perfect voorzien van de noodzakelijke omega-vetzuren. Kweekvissen zijn ook geen oplossing. Niet voor het dierenleed, aangezien het hier gaat om een vorm van intensieve ‘vee’houderij. Niet voor de gezondheid, aangezien kweekvissen ook schadelijke stoffen opslaan in hun vet en bovendien nog eens flink wat antibiotica krijgen toegediend. En zelfs niet voor de overbevissing, aangezien ze gevoederd worden met ‘wilde’ vissen. Ook voor de productie van veevoeder worden vissen gebruikt. 

Wat is dan w él de oplossing?
Op de website www.viswijzervisniet.be reikt Bite Back enkele goede alternatieven aan voor visconsumptie: plantaardige visvervangers en heerlijke recepten voor ondermeer veganistische sushi, paëlla en kaviaar. Zo hebben we straks én een volle maag én een volle zee. Verder wijdt de organisatie ook de nodige aandacht aan de vissport en het houden van vissen als huisdieren. Ook dit gaat maar al te vaak gepaard met flink wat dierenleed dat makkelijk vermeden kan worden.

Links
www.viswijzervisniet.be
www.viswijzervisniet.nl

De campagnefolder kan je hier downloaden

Referenties
(1)Lynne U. Sneddon, Victoria A. Braithaite en Michael J. Gentle: ’Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system’, Proceedings of the Royal Society B, (2003)
(2)Report ‘Sentience and Pain in Invertebrates’ (2005), Lauritz S. S ¸mme, Norvegian University of Life Sciences, Dept. of Animal and Aquacultural Sciences
en G. Fiorito, ’Is there ’pain’ in Invertebrates?’ (Behavioural Processes 12 (1986) 383-388)
(3)Meer info over het onderwerp: ‘Wat is er mis met vis?!’ Dos Winkel, Uitgeverij Elmar, 2008