Bite Back steunt dierenasiel Sint-Truiden: Overheid geeft verwaarloosde dieren terug aan dierenbeul!

12-08-2005

Bite Back werd benaderd voor steun door vrijwilligers van dierenasiel Sint-Truiden. Op 15 juli werden 24 honden, 4 katten en een 80-tal kippen, eenden en ganzen door de dierenpolitie in beslag genomen bij Willy Vangilbergen uit het Limburgse plaatsje Gelinden (Sint-Truiden). De inbeslaggenomen dieren werden overgebracht naar het dierenasiel van Sint-Truiden en het vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. De dierenverwaarlozer, Willy Vangilbergen uit Gelinden, heeft een beroep gedaan op een advocaat en eist zijn dieren terug. De federale Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid heeft beslist dat Willy Vangilbergen inderdaad twaalf honden en 4 katten terug zal krijgen.

Bite Back is van mening dat zulke figuren een definitief houdverbod voor dieren zouden moeten opgelegd krijgen en dat de dieren in geen geval terug zouden mogen naar deze kerel, die duidelijk bewezen heeft het niet waard te zijn voor een dier te zorgen.

 

We hebben het asiel onmiddellijk onze steun toegezegd en staan hen met raad en daad bij en hebben protest aangetekend bij de verantwoordelijke persoon van de federale Inspectiedienst Dierenwelzijn.  In de media werd onlangs volop bericht over de inbeslagname van meer dan 100 dieren in het Limburgse Gelinden. Hier kan je nalezen wat de media hierover berichtte.

 

Bite Back roept iedereen met een hart voor dieren op de petitie die het dierenasiel van Sint-Truiden gisteravond gestart is – en die inmiddels al door duizenden mensen is ondertekend! – te steunen. Stuur deze pagina ook naar zo veel mogelijk mensen door! Gezamenlijk kunnen we een luid maatschappelijk protest laten horen en tonen dat zulke zware dierenverwaarlozing niet meer getolereerd wordt.

 

Teken hier de petitie!

 

UPDATE 13-08:

 

Bite Back betreurt ten zeerste dat BLID (Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn vzw) zich openlijk neerlegt bij de beslissing van de federale overheidsdienst om 12 ernstig verwaarloosde honden en vier katten die in het asielcentrum van Sint-Truiden opgevangen worden opnieuw aan hun eigenaar toe te wijzen en zich in de media opwerpt als controleorgaan dat de toestand van de dieren, eens ze terug zouden overgeleverd worden aan de dierenbeul in kwestie, nauwgelet zal opvolgen.

 

Bite Back vindt dit een duidelijke kaakslag voor al diegenen die zich onvermoeid blijven inzetten om koste wat het kost tegen te gaan dat deze weerloze dieren opnieuw uitgeleverd zouden worden aan Willy Vangilbergen. BLID impliceert met deze daad dat de strijd sowieso al verloren is, iets wat totnogtoe meer dan 14 000 ondertekenaars van de petitie weigeren te aanvaarden. Niet alleen het dierenasiel van Sint-Truiden en verschillende dierenrechtenorganisaties blijven strijden tegen een uitlevering van de weerloze honden en katten, ook de politiediensten en de burgemeester van Sint-Truiden zullen alles op alles zetten om gerechtigheid te laten geschieden.

 

Niet alleen voor deze dieren, maar voor alle andere mishandelde en verwaarloosde in beslag genomen dieren die dreigen terug overgeleverd te worden aan hun beulen, zijn we het verschuldigd blijven op te komen voor hun rechten en te ijveren voor een strikt nageleefd definitief dierenhoudverbod voor diegenen die veroordeeld worden voor zulke dierenverwaarlozing.

 

UPDATE 16-08: Reactie van burgemeester Ludwig Vandenhove

 

Dieren moeten in het dierenasiel blijven!

 

Mijn standpunt is duidelijk: de betrokken dieren moeten in het dierenasiel blijven!

 

Waarom zijn dieren altijd minder belangrijk dan mensen?

 

Moest enkele weken terug een kind onttrokken zijn aan een gezin, omdat het verwaarloosd werd, zou niemand eraan denken om dit kind zomaar terug te geven. Waarom kan dit dan met dieren wel?
Sommigen begrijpen deze vergelijking niet of nemen mij deze zelfs kwalijk. Voor mij is het nochtans duidelijk: blijkbaar moeten we zaken alsmaar groffer en meer choquerend voorstellen vooraleer mensen het (willen) begrijpen. Dit geldt niet enkel voor deze specifieke aangelegenheid, maar merk ik ook in andere maatschappelijke discussies.

 

Als er wettelijke belemmeringen en/of onduidelijkheden zijn, zodat de betrokken persoon, die zich trouwens ook ten onrechte voordoet als landbouwer, hetgeen zeker niet ten goede komt aan het imago van de sector, zijn dieren toch zou terug kunnen krijgen, moeten er zo snel mogelijk de nodige wetgevende initiatieven genomen worden opdat dit soort situaties in de toekomst zouden kunnen vermeden worden.
Momenteel laat ik dit onderzoeken, en indien inderdaad blijkt dat er wetgevend werk nodig is, zal ik op korte termijn een initiatief nemen om hieromtrent alle betrokken partijen rond de tafel te brengen. Ik denk hierbij onder andere aan de betrokken administratie(s), de dierenrechtenorganisaties en de politiediensten.
Deze concrete situatie mag onder geen enkel beding aanleiding zijn tot precedenten.

 

Zonder op deze inhoudelijke discussie vooruit te willen lopen, zou het hierbij wel eens kunnen gaan om een situatie, zoals ik er als burgemeester nog al meegemaakt heb op andere beleidsdomeinen, waarbij de wetgeving onduidelijk is en/of hiaten vertoont, zodanig dat er strikt wettelijk genomen niets kan ondernomen worden. En dan komt de zogeheten “kloof met de burger” terecht om de hoek kijken. De burger wil dat er geageerd wordt, maar strikt wettelijk kan het niet.

 

Het is in deze context dat ik duidelijk stel dat ik als burgemeester persoonlijk mijn verantwoordelijkheid zal opnemen in deze aangelegenheid en alles in het werk zal stellen dat de dieren niet terug naar de eigenaar moeten.

 

Uiteraard gaat het in de eerste plaats om de dieren, maar het gaat ook over een buurt, die al jaren klachten heeft over een bepaalde persoon en waar nu in de ogen van die burger terecht tegen opgetreden wordt. Het zou dan ook, in afwachting van de definitieve behandeling van deze zaak door de gerechtelijke instanties, onbegrijpelijk zijn dat deze dieren zouden teruggegeven worden. Zulke straffeloosheid zou de burger in het algemeen, maar de buurt en het dorp Gelinden in het bijzonder niet begrijpen! Bovendien is er ook de inzet van politiemensen in het kader van prioriteiten: tot wat heeft dan enkele weken geleden al die inzet van politiemensen gediend? Het zou trouwens beter zijn om dit debat precies ook te voeren naar aanleiding van concrete dossiers in plaats van enkel maar in algemene en/of theoretische beschouwingen.

 

Laten we duimen voor de (betrokken) dieren!

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden – senator
16-08-2005