Bite Back solidair met Oostenrijkse activisten: Oostenrijk schendt mensenrechten!

31-03-2010

Op woensdag 31 maart beet Bite Back de spits af van een internationale campagne. In stormachtig weer en gehuld in oranje gevangenisplunje vatten activisten van 10u30 tot 12u post aan de Oostenrijkse ambassade. Ze overhandigden eveneens een brief aan 2 medewerkers van de ambassadeur. Met deze actie betuigden ze hun steun aan 13 collega-activisten uit Oostenrijk, die geweldloos actie voeren voor dierenrechten. Zij worden echter al geruime tijd door de overheidsdiensten opgejaagd en vervolgd.

“De hele wereld moet weten wat er aan de hand is in Oostenrijk, waar politieke activisten tot vijf jaar gevangenis boven het hoofd hangt voor activiteiten zoals het organiseren van demonstraties en het uiten van ‘verkeerde’ meningen,” aldus Leen Raats, de coördinator van het Belgische luik van de campagne.

Met de actie aan de Oostenrijkse ambassade op 31 maart ging een kettingcampagne van start met wekelijkse publieke protestacties in verschillende landen. De activisten willen creatief genoeg zijn om te garanderen dat ze verschijnen in alle mainstream media over de hele wereld. “We doen ons best om het internationale publiek te bereiken met onze boodschap van politieke vervolging die plaats vindt in Oostenrijk. Dit schandaal heeft te lang in de doofpot gezeten”, aldus Leen Raats.
De beschuldigde activisten maken deel uit van verschillende Oostenrijkse dierenwelzijns-organisaties. Begin maart ging hun proces van start, dat maar liefst zes maanden zal duren en hen een klein fortuin zal kosten, van zo’n 35.000 euro per persoon. Dit geld krijgen ze niet terug, ook niet als ze worden vrijgesproken. Tien van hen werden in mei 2008 al gearresteerd op verdenking van criminele feiten. Ze zaten toen meer dan drie maanden in voorhechtenis. Tot op heden is er geen enkel bewijs gevonden dat zij criminele feiten hebben gepleegd, en dat ondanks een grootscheepse, peperdure afluisteroperatie van de Oostenrijkse speciale diensten. 
De activisten benadrukten dat de campagne niet gericht is tegen de Oostenrijkse bevolking maar enkel tegen de Oostenrijkse regering. “We respecteren de mensen van Oostenrijk en weten dat de meerderheid van hen voor de democratie is”, aldus Leen Raats. “Daarom geloven we dat onze campagne hen wakker zal schudden en motiveren om druk te creëren op hun politieke vertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat gerechtigheid weer zegeviert in Oostenrijk.”
Kritiek van Amnesty International
Dit mensenrechtenschandaal wordt bewerkstelligd door de beruchte Sectie 278a. Deze wet maakt het mogelijk dat de activisten beschuldigd worden voor het voeren van legale acties, omdat onbekende individuen materiële schade hebben toegebracht aan enkele bedrijven waartegen de activisten campagne voerden. Volgens de Oostenrijkse wet maken zij daardoor allen deel uit van dezelfde “criminele organisatie”.  Deze redenering is uiteraard absurd en druist in tegen de rechten van de mens. Scherpe kritiek kwam ondermeer van Amnesty International en de Groene Partij in Oostenrijk.
Vijf van de activisten hebben hun aanklachtendossier op het internet gepost. Er is niets in het dossier dat zou kunnen gezien worden als een bewijs van crimineel gedrag. Het vermeende lidmaatschap van de activisten van een criminele organisatie wordt afgeleid van een lange lijst van geuite meningen en politieke activiteiten. 
Binnenkort lanceren de campagnevoerders een internationale website – www.shameonaustria.org – waar de campagne in 20 talen zal worden gevoerd, waaronder Nederlands. De komende zes maanden zal er elke week ergens ter wereld een protestactie worden gehouden.

Steun de Oostenrijkse activisten hier.