Bite Back sluit zich aan bij protest tegen dierenasielen Kontich en Antwerpen

16-06-2008

In de dierenasielen te Kontich en Antwerpen spelen zich al jaren onaanvaardbare taferelen af. Al tientallen jaren worden de dieren op dieronwaardige wijze NIET verzorgd, dit door toedoen van de directrice en dierenartse die in beide asiels de plak zwaait: Els De Belder.
Het is onbegrijpelijk dat mensen die zichzelf een dierenvriend noemen zulke praktijken toepassen. Voor zowel de honden als de katten is het leven een hel in deze asielen.

Vandaag betoogden verschillende dierenvrienden van verscheidene organisaties (Hondenliga, Bite Back en Het Beestjesteam) en tal van sympathisanten tegen deze wanpraktijken. Rond 18u 45 was het verzamelen geblazen op de Antwerpse Grote Markt al dan niet verkleed als hond of met de trouwe viervoeter aan de zijde, om dierenartse Els De Belder de volle laag te geven met slogans zoals:’Els De Belder, go away’ en ‘Schande! Bloed aan je handen!’.

Dieren die redelijk gezond binnenkomen in de dierenasiels van Els De Belder worden alsmaar zieker, zie hier het voorbeeld van hond Thor en enkele lotgenoten….

Deze enkele foto’s zijn maar het topje van de ijsberg. Thor had een pootwonde. Hij kreeg geen verzorging. Na 5 dagen had hij van pijn zijn poot open geknaagd tot op het bot. Thor werd geëuthanaseerd.

Vrijwilligers brengen in deze moeilijke omstandigheden toch nog een sprankeltje hoop voor de dieren. Ze doen wat ze kunnen maar worden niet gesteund door het falend en schandelijk beleid van de asielverantwoordelijken.

De dieren worden amper nagekeken en sterven vaak na een helse lijdensweg. Zieke dieren worden alsmaar zieker en krijgen geen verzorging.

Katten leven soms jarenlang in kooitjes waar ze zich enkel kunnen keren. Er is gewoonweg geen sterilisatiebeleid.

Dit asiel is een schande voor alle organisaties die zoveel moeite doen om de dieren een tweede kans te geven. Alle dierenwelzijnsprotocollen worden er al jarenlang met de voeten geveegd.

Er kwamen verschillende klachten tegen beide dierenasiels.Alle instanties waren op de hoogte en hebben vaststellingen gedaan, maar de dieren bleven in de kou staan. Vele dieren hebben tijdens deze jarenlange bureaucratische procedures onnodig het leven gelaten.

De gepaste maatregelen moesten snel genomen worden. Het welzijn van de dieren moest eindelijk eens gerespecteerd worden. Van een asiel moet men kunnen verwachten dat ze een voorbeeldfunktie vervult.

Wij leven in 2008 en het is onwaarschijnlijk welke praktijken daar nog getolereerd worden.

Op 7 mei protesteerden verschillende dierenvrienden op de Antwerpse Groenplaats tegen het wanbeleid van Els de Belder.Die laatste stuurde naar de actie een deurwaarder om vast te laten stellen dat er laster een eerroof werd gepleegd aan het adres van haar instellingen……

 

Het dierenasiel Kontich werd gesloten op 19 mei. Het KMD Antwerpen stond onder inspectie. Dankzij petities (duizenden handtekeningen) zijn er verdere onderzoeken gedaan, waardoor de FOD maatregelen heeft genomen. Maar de dierenvrienden zijn niet helemaal tevreden: Momenteel mag Els De Belder voor de verwaarlozing van de dieren in de asielen gewoon werkzaam blijven. Zij EISEN een onpartijdig bestuur van buitenaf en een dierenarts waar de vrijwilligers van de asielen vertrouwen in hebben. Zij denken dat enkel op deze manier de wantoestanden echt zullen verdwijnen.

Dierenasiel Kontich terug open op 6 juni: “ FOD Volksgezondheid liegt over het dierenasiel te Kontich en de Stad Antwerpen loopt hopeloos achter de feiten”.

De heropening van het dierenasiel te Kontich lokte de nodige reacties uit. Kamerlid Rob Van de Velde bond de kat de bel terug aan en staat versteld van de reacties van Dr Van Tilburgh van de FOD Volksgezondheid. 

” Uit de reacties van Dr. Van Tilburgh van FOD Volksgezondheid valt duidelijk af te leiden dat het FOD Volksgezondheid vooral bezorgd is over de positie van Dr. De Belder en niet om de werking van het KMDA te Kontich en nog minder om het welzijn van de binnengebrachte dieren ” stelt Kamerlid Rob Van de Velde. Het onder de mat schuiven van fotomateriaal en de vele klachten en getuigenissen doet velen de wenkbrauwen fronsen.

” En de FOD Volksgezondheid liegt daarenboven. Dr. Kurt Zaman, inspecteur dierenwelzijn en medewerker van Dr Van Tilburgh, is op vraag van de medewerkers van het asiel te Kontich meerdere malen rechtstreeks tussengekomen. Zaman heeft bijvoorbeeld Dr De Belder verplicht om de waakhond met het gezwel aan het achterste onmiddellijk te opereren, wat dan nog anderhalve week op zich heeft laten wachten.\ ” De verklaringen, foto\’s en tussenkomsten van FOD zelf, maken samen meer dan voldoende bewijsmateriaal uit om het asiel onmiddellijk te sluiten. Onbegrijpelijk dat dit dan ook niet gebeurt, vraagt Van de Velde zich af.

” Daarenboven bewijzen de afwijkende statistieken duidelijk dat de strategie van Dr De Belder er vooral op gericht was de dieren te laten creperen in plaats van ze te euthanaseren. In Kontich stierven 4x meer honden en 2x meer katten een natuurlijke dood in vergelijking met de 87 andere erkende asielcentra. Het is dan ook niet te verwonderen dat in vergelijking met de andere centra er zo weinig euthanasie gepleegd werd. Niet uit dierenliefde, maar uit pure gierigheid. ”

Deze avond beraadde de Adviesraad Dierenwelzijn van de Stad Antwerpen zich over de beheersovereenkomst met KMDA. Hopelijk won daar het gezond verstand en wordt elke verdere cent subsidie aan KMDA geweigerd. Uit vertrouwelijke documenten van het stadsbestuur die Van de Velde kon inkijken blijkt dat ook de Stad niet vrij is van zonden. ” De Stad wilde eerder in 2006 het contract openbreken en een stadscommissaris aanstellen, maar was te laat omdat het over een driejarig opzegbare overeenkomst gaat ” zegt Van de Velde.

” Daarnaast heeft de Stad zich laten ringeloren door eind 2007 tweemaal 40.000 euro niet geoorloofde subsidies uit te betalen over de jaren 2006 en 2007. Contractueel had dit niet nodig geweest en bovendien wordt er geen enkele verantwoording aan KMDA gevraagd in verband met de aanwending van de subsidie. Om de hypocrisie compleet te maken heeft de stadsontvanger nu (in 2008) gevraagd om te onderhandelen met KMDA over welke verantwoordingsstukken voor de verkregen subsidie uit 2006 en 2007 moeten binnengebracht worden. Lijkt dat niet erg op manipulatie? “

 

Verslag, bron: Indymedia Antwerpen

 

Kijk ook naar het televisieverslag op ATV (vanaf 3min45)