Bite Back ongerust over welzijn dolfijnen in Boudewijn Seapark

27-09-2015

Brugge, 27/09/2015 – Na de geboorte van babydolfijn Moana in het Boudewijn Seapark eind juli komt het dolfinarium met een nieuwe aankondiging deze week: wederom is er een kalfje geboren. Bite Back is erg ongerust over het welzijn van de dolfijnen, waarvan het aantal in dit veel te krappe bassin nu al oploopt tot 9 (!) dolfijnen.

De veel te krappe huisvesting voor de dieren was al onrustbarend, met een toename van 2 dolfijntjes wordt de situatie onhoudbaar. De vigerende wet wat betreft de minimumafmetingen die nodig zijn voor het huisvesten van dolfijnen in een dolfinarium rekent een kalfje niet als extra dolfijn zolang het afhankelijk is van zijn/haar moeder. In praktijk komt het er echter op neer dat de dolfijnen die al zo goed als geen bewegingsvrijheid hebben, nog serieus inboeten qua ruimte. De moeders met jongen zitten voorlopig geïsoleerd in een kraambassin. Maar vroeg of laat worden ze samengevoegd met de groep, en de frustratie en stress bij de dolfijnen die hun oorzaak onder andere kennen in het gebrek aan ruimte kan leiden tot catastrofale gevolgen.

Zo stierf eind augustus in het Franse dolfinarium Plan ¨te Sauvage het 2 weken oude dolfijntje Little nog na een schermutseling tussen haar moeder en een andere dolfijn, Lucille. De 2 vrouwtjes waren bij elkaar geplaatst in de hoop dat Lucille de moeder als ‘meter’ zou helpen met het grootbrengen van het kalf, zoals dat in de natuur ook wel gebeurt. Wat er niet bij verteld werd in dit verhaal, is dat Lucille in april 2015 werd gedeporteerd van het dolfinarium van Harderwijk, waar ze gescheiden werd van haar eigen 2 kinderen. Haar depressieve toestand hierna was al reden tot ongerustheid bij dierenvrienden, en deze toestand heeft zich blijkbaar omgezet naar frustratie en agressie. Het is dan ook stuitend dat dolfinaria beslissen om enkel op basis van het gegeven dat een dolfijn al eens moeder is geweest, haar proberen om te vormen tot meter van een kalfje, terwijl in de natuur deze rol enkel is toegewezen aan dolfijnen met een heel nauwe band met de moeder (zoals een tante, een nicht, een grootmoeder of vriendin).

Een maand eerder stierf de paar weken oude Aloa in het parc Ast érix in Frankrijk, om dezelfde reden als Little, naar een slag te hebben gekregen van ruziënde volwassen dolfijnen. Het is helemaal niet ondenkbeeldig dat hetzelfde scenario zich gaat herhalen in het Boudewijn Seapark, omdat de huisvestingsomstandigheden van de dolfijnen beneden elk peil zijn. Bite Back heeft dan ook contact gehad met de inspectiedienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Milieu, die hebben aangegeven de situatie te zullen opvolgen en begrip te hebben voor onze bezorgheden.

Op termijn is het heel waarschijnlijk dat er door de geboortes weer dolfijnen zullen overgeplaatst worden, en zo worden er weer dolfijnen die elkaar soms al heel lang kenden of familieleden, uit elkaar getrokken met alle traumatische ervaringen die daaraan verbonden zijn.

‘Ondanks de aanbevelingen die er gedaan werden door de Raad van Dierenwelzijn om in de huidige situatie geen dieren meer te fokken, gaat het in het dolfinarium voor de dolfijnen van kwaad naar erger. Door het fokken met dieren, en dit voor platvloerse commerciële belangen, draagt het dolfinarium bij aan het probleem en niet de oplossing’, aldus woordvoerder Benjamin Loison van Bite Back.

Om bovenstaande redenen eist dierenrechtenorganisatie Bite Back in afwachting van de definitieve sluiting van het dolfinarium de onmiddellijke stopzetting van het kweekprogramma in het Boudewijn Seapark in Brugge, er is nu al ellende genoeg.

Bite Back staat trouwens niet alleen in haar strijd voor de sluiting van het dolfinarium. Er is steeds meer publieke verontwaardiging, en vorige maand nog kwam televisiepresentator Chris Dusauchoit onze maandelijkse actie voor het dolfinarium ondersteunen met zijn aanwezigheid en protesteerde mee. Zijn boodschap aan het adres van het dolfinarium was glashelder: “Ik heb al eens een Bulgaars weeshuis waar wantoestanden plaatsvonden gesloten, en zal dit ook met dit dolfinarium doen.”

Zondag 27 september protesteerden dan ook een 50-tal Bite Back activisten opnieuw voor de poorten van het dolfinarium om aandacht te vragen voor het lot van de dolfijnen en de sluiting van het dolfinarium te eisen.

Meer info over onze campagne: www.voorvermaakzonderdieren.org

Steun onze strijd voor dierenrechten met een donatie:
http://bit.ly/1We3qeF

Bite Back actie Boudewijn Seapark

Bite Back actie Boudewijn Seapark

Bite Back actie Boudewijn Seapark