Bite Back ondersteunt de actie van het Comité Anti Stierenvechten voor de kantoren van TVE te …

04-11-2003

COMITE ANTI STIERENVECHTEN VOERT ACTIE VOOR DE KANTOREN VAN TVE IN BRUSSEL. HIERBIJ EISEN ZIJ DE STOPZETTING VAN DE STIERENGEVECHTEN OP DE SPAANSE TELEVISIEZENDER.

Verschillende leden en sympathisanten van het Comit é Anti Stierenvechten (en dus ook enkele activisten van de dierenrechtenorganisatie Bite Back) hebben een demonstratie gehouden voor de TVE kantoren, terwijl de vertegenwoordigster van het Belgische Comit é, samen met haar Nederlandse collega, een kort onderhoud had met de assistente van Mr Siles, directeur van TVE voor Europa. Tijdens dit onderhoud overhandigde het Comit é Anti Stierenvechten een petitiebrief met daarin de eis dat TVE geen stierengevechten meer uitzendt. Motto van de actie: ‘TVE SI, TOROS NO’ (“TVE ja, stierengevechten neen”).

 

De uitzendingen van stierengevechten op TVE betekenen niet alleen een schokkend en gruwelijk schouwspel, waarin dieren zonder mededogen worden gemarteld en gedood, maar ook een bron van inkomsten voor de stierenvechtenindustrie. Bovendien worden deze uitzendingen vaak als vervanging van kinderprogramma’s vertoond; een inbreuk dus op de Europese regelgeving voor bescherming van minderjarigen tegen onnodig geweld op televisie.

 

De laatste enqu ªtes die in Spanje en Portugal zijn uitgevoerd om de interesse van de bevolking voor stierengevechten te meten, tonen aan dat de meerderheid van de Spaanse en Portugese burgers niet geïnteresseerd is in stierengevechten. Elk jaar ontvangt het Comit é Anti Stierenvechten honderden berichten van Belgische kijkers die geschokt zijn door de barbaarse stierengevechten op het televisiescherm.

 

Bron: persbericht van het Comit é Anti Stierenvechten