Bite Back doet mee aan stille optocht tegen broodfok

28-01-2012

Bite Back complimenteert de kerngroep tegen broodfok met de geslaagde organisatie van de stille optocht tegen broodfok waarbij een 250-tal mensen en tientallen honden meeliepen. VTM, TV-Limburg, De Dierengazet en diverse kranten en radiostations versloegen de actie. De schepen voor dierenwelzijn Magda Raemaekers liep mee in deze stille tocht en betuigde haar steun aan de mensen en dieren die het slachtoffer zijn van broodfokpraktijken. De burgemeester van Herk-de-Stad Danny Pauly nam het rouwregister in dienstencentrum De Cirkel in ontvangst en beloofde maatregelen, waaronder de start van een ‘meldpunt dierenleed’ in De Cirkel.

Hij benadrukte ook dat gedupeerden zeker klacht moeten indienen bij de FOD Volksgezondheid, dienst Dierenwelzijn. Bite Back liep mee in de stille optocht, net als diverse medewerkers van de Limburgse dierenasielen, de campagne Eerste Optie Adoptie, ABA, BLID en BSPCA.

 

Als je gegronde aanwijzingen of bewijzen van verwaarlozing, misbruik of mishandeling van dieren hebt, dan kan je hier een klacht indienen:

 

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid- afd. Dierenwelzijn: tel. 02 524 74 11, dierenwelzijn@health.fgov.be

 

Voor Nederland: Bel 144 of surf naar http://www.144redeendier.nl/