Bite Back doet aangifte tegen ganzenmoord

13-07-2015

Actie tegen ganzenvergassing Bite Back Nederland

Herk-de-Stad, 13 juli 2015 – Bite Back, dominee Hans Bouma en zeven andere dierenorganisaties (stichting Comit é Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat Leeft, stichting Een DIER Een VRIEND, stichting Ganzenbescherming, stichting Akka’s Ganzenparadijs, stichting Animal Rights, en vereniging Stop de ganzenmoord) hebben vandaag aangifte gedaan bij de officier van justitie  en de politie van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn,  de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Noord-Holland, door Gedeputeerde Staten Noord-Holland en door de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland.

Op dinsdagochtend 7 juli bij het crematorium in Schagen en op vrijdagmiddag 10 juli in Spijkerboor werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in Schagen 1807 ganzen en in Spijkerboor circa duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angst aanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood als doel en gevolg.

De ganzen werden bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten, terwijl een gerechtelijke uitspraak (Europese Vogelrichtlijn) hierover zegt dat voor het gebruik daarvan geen wettelijke grond is en dat een vangkraal daarom niet gebruikt mag worden. Bovendien loopt er een bezwaarprocedure tegen deze ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland die begin juni is gestart door de Faunabescherming en bewust is genegeerd door Faunabeheereenheid Noord-Holland. De heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland, die vrijdagmiddag 10 juli ter plekke aanwezig was bij het opdrijven van circa duizend ganzen in een kraal om hen daarin op te sluiten om vergast te worden, weigerde de wet te handhaven toen de dierenorganisaties hem er op wezen dat de vangkraal een verboden middel is om te gebruiken.