Bite Back dient bezwaarschrift in tegen milieuvergunningsaanvraag nertsenkwekerij Wervik

16-04-2013

Bite Back heeft een bezwaarschrift ingediend tegen milieuvergunningsaanvraag van Ghesqui ¨re nv voor de omvorming van huidige bloemen- en plantenkwekerij gelegen te 8940 Wervik, Menensesteenweg 290 naar een nertsenkwekerij, inrichting klasse 1.
Het betreft hier immers een nertsenkwekerij van enorme omvang, er zullen namelijk 161.200 nertsen worden ondergebracht. Net zoals onlangs voor een nertsenkwekerij in Bocholt, daar hebben we gewonnen en komt de kwekerij er niet.