Bite Back dient bezwaar in tegen oprichting geitenbedrijf Lokeren

11-08-2020

In Lokeren heeft Paelinck een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen en exploiteren van een geitenstal. Paelinck wil maar liefst 1.330 melkgeiten houden, verdeeld over twee stallen. Wij vinden dit ethisch niet verantwoord en dienen daarom bezwaar in tegen dit geitenbedrijf.

De dieren zullen hun hele leven moeten doorbrengen op een kleine oppervlakte, met weinig verrijking. De vrouwelijke geiten moeten kleintjes krijgen om melk te geven. Hun dochters staat hetzelfde lot te wachten, hun zoontjes worden geslacht omdat ze niet ‘nuttig’ zijn voor de zuivelindustrie. Als de geiten niet meer genoeg melk geven, worden ze geslacht. 

Het geitenbedrijf in Lokeren, zou onder contract zitten bij een biologisch coöperatief. Is dat beter? Nee, niet echt. Zo mogen de overtollige bokjes bv. 21 dagen oud worden voor ze geslacht worden, in plaats van de gebruikelijke 8 dagen. Paelinck heeft reeds een ander veebedrijf in Moerbeke-Waas.

Dien bezwaar in tegen dit geitenbedrijf

Iedereen kan bezwaar indienen tegen deze stal, ook jij. We hopen dat iedereen massaal een bezwaarschrift indient! We overlopen samen de stappen met jou.

Ga naar het lopende openbare onderzoek in het Vlaams omgevingsloket, door hier te klikken. Onder de documenten vind je de publieke bezwaarschriften en kun je ook het jouwe toevoegen door op ‘nieuw bezwaarschrift toevoegen’ te klikken. Hiervoor dien je je online aan te melden bij de overheid.

Je kunt ook een brief per post sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Markt 1, 9160 Lokeren.

Bezwaar indienen kan nog tot en met 21 augustus 2020.

 

Bite Back dient bezwaar in

Hieronder vind je het bezwaarschrift, dat wij als Bite Back indienden. Je kunt dit aanpassen – onderaan vul je simpelweg je naam in – en indienen.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lokeren. Ik dien dit bezwaarschrift in tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning in Lokeren, Bormtestraat, LOKEREN 4 AFD, sectie C, perceel 0384/00_000 – 2020/00374/OMV voor een geitenbedrijf. 

Ik heb ernstige bezwaren tegen dit project en vraag daarom deze omgevingsvergunning te weigeren, op basis van de volgende argumenten:

1. Dit geitenbedrijf is exemplarisch voor een onduurzame industrie, de veeteelt. 

2. Het is onethisch om dieren op te sluiten in grote stallen. Het is geen natuurlijke omgeving, er wordt niet tegemoetgekomen aan individuele noden en het bezorgt de dieren stress en ziektes. 

3. Jonge dieren mogen nauwelijks contact hebben met hun moeder. De mannelijke lammetjes worden op enkele dagen of weken oud geslacht, omdat ze geen melk produceren.

4. Een geitenstal zorgt, net zoals andere veebedrijven, voor vervuiling. In de buurt van zulke stal is er een verhoogde uitstoot van ammoniak, stikstof en fijnstof. Dit is uiterst ongezond. Bovendien is ammoniak é én van de broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering.

5. In Nederland is er reeds in 9 van de 12 provincies een uitbreidingsverbod op de geitenhouderij, vanwege gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Onderzoek toont aan dat omwonenden van geitenhouderijen vaker longontsteking kunnen oplopen én bovendien kunnen melkgeitenbedrijven Q-koorts bacteriën verspreiden naar de mens. 

6. Het is niet verantwoord om dieren in zulk groot aantal bij elkaar in 1 stal te stoppen. Het zorgt voor onnodig lijden. Zieke dieren worden niet ontdekt, waardoor ze vaak vroegtijdig de dood vinden. Ziekten zoals ‘blauwe uier’ (ontsteking van de uier), CAE  (caprine arthritis encephalitis) en paratuberculose komen regelmatig voor in geitenstallen.

7. Het kan anders. Deze industrie ziet dieren als producten, terwijl het wezens met een volledig eigen gevoelswereld zijn. Het overschakelen op plantaardige producten is de toekomst, het is niet meer van deze tijd om nog ruimte te maken voor bedrijven die dieren gebruiken.

We hopen dat u, het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lokeren, de verantwoorde beslissing neemt om een ongunstig advies te geven over deze omgevingsvergunning aan de deputatie.

Hoogachtend,
[jouw naam]

Meer weten over de zuivelindustrie? Lees dan ons rapport ‘Uitgemolken‘.