Betekenen verstrengde voorschriften voor dierenwelzijn in Vlaamse dierentuinen de facto de sluiting van dolfinarium Brugge?

23-04-2018

Gisteren liet Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) weten dat hij het welzijn van dieren in de Vlaamse dierentuinen wil verbeteren en daarom een reeks voorschriften voor die dierentuinen verscherpt. Er komen onder meer heldere voorschriften voor de dierenverblijven, fysiek contact tussen bezoekers en dieren wordt ernstig beperkt en bij vertoningen voor publiek mogen dieren niet gedwongen worden om onnatuurlijke kunstjes te doen: ze mogen enkel hun natuurlijke gedrag demonstreren. De Vlaamse dierentuinen krijgen 1 jaar de tijd om alle gevraagde aanpassingen door te voeren.

Vlaamse dierentuinen werken nog altijd binnen de krijtlijnen van een Koninklijk Besluit uit 1998. Maar zoals de minister terecht aanhaalt is er in de voorbije 20 jaar veel gebeurd: de dierentuinenwereld is sterk veranderd, de maatschappelijke gevoeligheid voor dierenwelzijn is sterk toegenomen en er is veel bijkomende wetenschappelijke kennis verzameld over (het in gevangenschap houden van) dieren.

Volgens Bite Back betekenen de verstrengde voorschriften voor dierenwelzijn de facto de sluiting van het dolfinarium van Boudewijn Seapark, dat nu door de regelgeving beschouwd wordt als een dierentuin. Het feit dat het dolfinarium valt onder de wetgeving die dierentuinen reguleert is voor Bite Back sowieso al langer betwistbaar en arbitrair. Voor ons is het dolfinarium mede door het hoge showgehalte niets meer of minder dan een sedentair circus voor dolfijnen. Dolfijnen zijn wilde dieren, en circussen met wilde dieren zijn verboden in België. Daaruit zou volgen dat het al lang gesloten moest zijn.

Maar aangezien dat het dolfinarium toch als dierentuin wordt aanzien, zal het door de verscherpte voorschriften voor dierenwelzijn toch niet meer kunnen voortbestaan (in haar huidige vorm). De dolfijnen worden tijdens de shows (‘Dolfijnen nemen je mee in een magisch kerstverhaal’, zo heet het dan bijvoorbeeld …) gedwongen om voor het publiek onnatuurlijke kunstjes te doen, zoals bijvoorbeeld het voorttrekken, slepen en laten lanceren van trainers. En trainers die op de ruggen en neuzen van dolfijnen staan.

‘Not done’. Zo karakteriseerde Bert van der Hoef, directeur van het Dolfinarium in Harderwijk en van de Asproparken in de Benelux (waarvan Boudewijn Seapark er é én is), het vorig jaar juli nog in een interview. Hij vond het t é intensief ingrijpen op het welzijn en natuurlijk gedrag van de dieren; dolfijnen die mensen door het water moeten slepen. ‘Op’ de dieren staan, daar was hij ook stellig over: “Dat doen we niet meer”. Wie verwachtte dat dit realiteit werd, kwam een jaar na dato van een koud watercircus thuis. Een bevestiging voor dierenorganisaties dat het welzijn van dieren in dolfinaria geenszins voorop staat. Foto’s genomen in het dolfinarium van Harderwijk in juli 2017 toonden duidelijk aan dat de shows nog altijd elementen bevatten die de beweringen van de directeur tegenspraken. Zelfs de directeur van de dolfinaria erkende hoezeer zij daarmee de dieren in hun welzijn aantasten.

Voor flink wat geld kan je trouwens ook met de dolfijnen op de foto, in het water met de dolfijnen, en het fysiek contact dat de kinderen met de dieren kunnen hebben is verontrustend. Dat leert een blik op de website van het dolfinarium je. Dolfijnen blijven wilde dieren die in de natuur jagen op andere dieren. Dolfijnen kunnen kinderen bijten en in het verleden waren er al verschillende incidenten in het buitenland waarbij kinderen verwond geraakten.  We zouden hetzelfde contact in een dierentuin niet toelaten met leeuwen of beren, waarom dan wel met dolfijnen? Omdat ze er ‘schattig’ uitzien?

Met educatie heeft dit alvast helemaal niets te maken, wel met bot geldgewin.

Op 7 mei 2017 nam Frankrijk een baanbrekend besluit. De import en fok van dolfijnen voor gevangenschap en ter vermaak zou verboden worden. Jammer genoeg kwam de Raad van State terug op het besluit om procedurele redenen. Het besluit paste binnen een wereldwijde trend van groeiende bewustwording over hoe het houden van zeer sociale en intelligente dieren, zoals dolfijnen en andere walvisachtigen, niet past in een moderne, progressieve maatschappij.

Er is steeds minder maatschappelijk draagvlak voor het houden van zeezoogdieren in gevangenschap. Chili en Costa Rica stelden al in 2005 een verbod in op dolfijnenshows. In Europa zijn geen dolfinaria te vinden in Oostenrijk, Cyprus, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Hongarije, Polen, Luxemburg, Groot-Brittannië …

Helaas blijven België en Nederland achter.  

‘Als de voorschriften voor dierenwelzijn daadwerkelijk verscherpt worden in dierentuinen, dan betekent dit dat het dolfinarium zijn deuren moet sluiten. Haal je de ‘onnatuurlijke kunstjes’ uit de dolfijnenshows, dan hou je de naakte realiteit over: in dolfinaria zitten veel te veel dolfijnen in veel te krappe bassins opgesloten en ze vervelen er zich dood,’ aldus Benjamin Loison, woordvoerder van Bite Back.

Bite Back is voor de definitieve sluiting van het allerlaatste dolfinarium in België en houdt al 5 jaar iedere laatste zondag van de maand acties voor de poorten van Boudewijn Seapark om mensen te sensibiliseren en te vragen dit dierenleed te boycotten. Dolfinaria mogen weliswaar vermaak bieden voor bezoekers, voor de dolfijnen zelf betekent het een troosteloos bestaan in een zeer beperkende omgeving. Waar hun wilde soortgenoten vele tientallen kilometers per dag zwemmen en tot grote dieptes kunnen duiken, zijn dolfijnen in dolfinaria binnen enkele slagen op de bodem of aan de rand van hun verblijf.

In het kader van de wereldwijde protesten die op 12 mei 2018 voor de 6de keer gehouden zullen worden tegen dolfinaria en gevangenschap van zeezoogdieren in het algemeen, organiseert Bite Back het Empty The Tanks protest in het centrum van Brugge en voor de poorten van het dolfinarium.

Klik hier voor meer info over de Empty The Tanks actie.