Bekende Clown Popov trekt de aandacht weg van schrijnend olifantenleed

01-12-2005

Brussel – Bite Back heeft bij recent onderzoek bij de buitenlandse circussen Het Groot Russisch Staatscircus en Il Florilegio in Brussel vastgesteld op foto’s en video hoe dieronwaardig de circusolifanten worden gehouden. Per 1 december 2005 stelt minister Demotte, de minister bevoegd voor Dierenwelzijn, een nieuwe regelgeving in voor het houden en huisvesten van circusdieren. Bite Back vond de enige olifant van Het Groot Russisch Staatcircus terug in een gesloten container op het terrein van Tour & Taxis in Brussel, waar het circus momenteel neergestreken is.

Een intelligent en sociaal kuddedier als een olifant solitair houden en opsluiten in een container is niet alleen ethisch verwerpelijk maar druist compleet in tegen de natuur van deze diersoort. Bite Back pleit voor het overbrengen van de olifant naar een gespecialiseerde olifantenopvangcentrum. Een voorbeeld van zo’n olifantenopvangcentrum vind je op  http://www.elephantsanctuary.org/

Bekende olifantenexperts zijn eveneens van mening dat olifanten niet thuis horen in een circus.

Italiaans circus Il Florilegio
Ook bij het Italiaans circus Il Florilegio, dat zijn tenten heeft opgeslagen bij het Hippodroom in Bosvoorde, Brussel, vonden waarnemers van Bite Back twee vastgeketende olifanten in een circustent. De olifanten stonden met kettingen aan de poten vastgeketend. De meeste circusolifanten slijten het merendeel van hun miserabele leven constant vastgeketend achter de schermen van circussen. De buitenlandse circussen die België bezoeken dienen zich echter aan de nieuwe regelgeving te houden. Een van de nieuwe regels is dat olifanten niet meer vastgeketend mogen worden. Il Florilegio overtreedt met het vastketenen van de twee olifanten de nieuwe regels. Nieuwe regels voor de olifant: vanaf 1.12.05: binnen 15 m², buiten 100 m² en het dier mag niet vastgemaakt worden.

Il Florilegio heeft veel dieren, zoals onder andere een nijlpaard, een neushoorn, zebra’s, een struisvogel, dromedarissen, pony’s enz. Wij betwijfelen of ze ook voor deze diersoorten de nieuwe regels voor het houden en huisvesten van circusdieren respecteren.

Il Florilegio is al jaren berucht bij internationale dierenorganisaties.

In Ierland werd er bijvoorbeeld door dierenorganisaties IDA/ARAN vastgesteld dat ze hun olifanten bij een transport voor  59 uur opgesloten hielden in een transportwagen, de olifanten geketend hielden en deze dieren gestoord gedrag vertoonden. Dit gedrag is eveneens in Brussel door Bite Back vastgesteld en vastgelegd, namelijk het constant heen en weer zwaaien van de kop (het zogeheten wave gedrag). Ook de veiligheid van de dieren(verblijven) en van het publiek, liet zwaar te wensen over. Dat werd ook vastgesteld door de Engelse dierenorganisatie CAPS.

Berichtgeving IDA/ARAN, Ierland:
http://www.ad-international.org/media_centre/go.php?id=177&si=12

Berichtgeving CAPS, UK:
 http://www.captiveanimals.org/circuses/cilflo.htm
 
FAVV en minister Demotte ingelicht
Bite Back heeft om bovenstaande redenen afgelopen maandag reeds de dienst CITES en Dierenwelzijn van de FAVV ingelicht en daar klacht neergelegd en eveneens de afdeling Dierenwelzijn van minister Demotte ingelicht over onze bevindingen en hen gevraagd de controle, bij de circussen die dieren houden en die momenteel België bezoeken, te verhogen en passende maatregelen te nemen.

Bite Back protesteert tegen de dieronwaardige behandeling en levenslange opsluiting van alle dieren in circussen. Bite Back is teleurgesteld in de nieuwe regelgeving met betrekking tot het houden van dieren in circussen. Dit omdat ze volgens ons niet ver genoeg gaat en minister Demotte een algeheel verbod – net zoals in Oostenrijk het geval is – had kunnen instellen voor het houden van wilde dieren in circussen. Bite Back kondigde in augustus van dit jaar al aan deze nieuwe regelgeving nauwgezet te zullen controleren bij de circussen. Wij verwachten dat de circuswereld zich zal verzetten tegen de nieuwe regelgeving en dat ze tevens alles op alles zullen zetten om toch met wilde dieren te kunnen blijven optreden.