Activisten vormen vlak voor circusvoorstelling een menselijk schild voor kooi van circustijgers

19-09-2008

Beverst (Bilzen) – Activisten van dierenrechtenorganisatie Bite Back hebben vrijdagavond 19 september rond 18.15 uur een menselijk schild gevormd vlak voor de beestenwagens van de circustijgers van circus Rafaelle. Dit circus, dat soms ook opereert onder de naam circus Rafaël, lapt al geruime tijd het KB ter waarborging van het welzijn van circusdieren aan zijn laars. Werden er vorig jaar nog drie leeuwenwelpen door de overheidsdiensten bij dit circus in beslag genomen en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, nu laten de overheidsdiensten, inclusief de controlerende politiediensten, het circus ongemoeid.

De circusmedewerkers van circus Rafaelle hadden woensdag al aan undercovermedewerkers van Bite Back verklaard dat de tijgers, drie jonge tijgers van 14 maanden en een oudere tijgerin van 14 jaar, niet optreden. Daarmee overtreden ze het KB dat vermeldt:  ‘Alleen dieren die effectief optreden in de ring van het circus mogen naar deze standplaats vervoerd en op deze standplaats gehouden worden.’ (Hoofdstuk II, Art. 8, Paragraaf 2 van het KB van 2 september 2005). De tijgers beschikken daarnaast onder andere ook niet over een toereikend buitenverblijf en een voldoende groot zwembassin, iets wat het KB ook voorschrijft. Het snel in mekaar geflanst buitenverblijf, of wat daar voor door moest gaan, met een minuscuul waterbassin, was duidelijk opgesteld om zogenaamd in orde te zijn met de wetgeving. Indien de dieren hier al in zouden gehuisvest worden (normaal gezien wettelijk verplicht 4 uren per dag), wat ten zeerste te betwijfelen valt, betekent dit een ongehoord veiligheidsrisico voor de buurt. De tijgers zouden zo via een boompje in het midden van het buitenverblijf kunnen ontsnappen, tijgers zijn immers heel goede klimmers.

Bite Back kreeg afgelopen maandag meldingen binnen van verontruste burgers dat de bovengenoemde tijgers al geruime tijd opgesloten zaten in een vrachtwagen op een parkeerterrein op van camping ’t Soete Dal in Zutendaal.  De Zutendaalse politie voerde een controle uit (op verzoek van de Zutendaalse schepen voor Dierenwelzijn mevrouw Seurs) maar liet zich door het circus op de mouw spelden dat ze op het punt van vertrekken stonden. Woensdagavond 17 september zaten de tijgers echter nog steeds in de vrachtwagen op de parkeerplaats in Zutendaal…! Bite Back heeft de FOD Dierenwelzijn in Brussel op de hoogte gebracht van deze situatie, en ook de politiediensten Bilzen en Zutendaal gecontacteerd.

Er werd echter niet daadkrachtig ingegrepen, terwijl de wet overduidelijk op verschillende punten overtreden wordt. Wel zal er een PV opgesteld worden door de politie van Bilzen, dat ook de opmerkingen van Bite Back zal includeren. De overtredingen gelden tevens voor de andere dieren die het circus houdt. De 3 lama’s hebben geen toereikend buitenverblijf (wettelijk verplicht buitenverblijf van 40 m²), de dromedaris zou een verblijf moeten hebben van wettelijk gezien 100 m² buiten en 15 m² binnen, terwijl het dier door een veel te krappe huisvesting en pure verveling gestoord gedrag vertoond. De yak wordt alleen gehuisvest, terwijl deze dieren per twee gehouden moeten worden, enz. enz. Een voor de schijn snel omheind stukje weide voor deze laatste dieren lag er helemaal onbegraasd bij. Het is ongelofelijk dat dit circus telkens weer wegkomt met de overtredingen door een aantal van deze nepmaatregelen te treffen.

Voor Bite Back is dit onaanvaardbaar. Daarom gaven wij dan ook op de premi ¨reavond in Beverst (Bilzen) waar het circus momenteel staat, een vreedzaam maar krachtig signaal af om duidelijk te maken dat dit soort toestanden niet langer getolereerd wordt. De wettelijke bescherming van circusdieren blijkt een wassen neus. Wij eisen dat de FOD Dierenwelzijn optreedt en de dieren in beslag neemt. Het circus heeft lang genoeg (nu al jaren) de tijd gehad om zich in regel te stellen met de wetgeving. Samen met hen zoeken we graag naar een geschikte opvang voor deze dieren.

Circussen met dieren lijken zich maar heel weinig aan te trekken van de wetgeving: ze kunnen, blijkt iedere keer opnieuw, ongemoeid hun gang blijven gaan, terwijl de wetgeving al dateert van eind 2005!

Circussen gebruiken regelmatig geweld naar dierenrechtenactivisten toe, die vreedzaam de belangen behartigen van circusdieren, de moderne slaven voor goedkoop amusement. Wij verwachtten ons dan ook aan agressie van circusmensen of sympathisanten van het circus. Gelukkig bleef dit voor deze keer uit.

Positieve noot: van onverdachte bron vernamen we dat de gemeente Bilzen voornemens is binnen de kortste keer een gemeente te worden die circussen met wilde dieren niet meer accepteert op haar grondgebied, zoals tientallen andere gemeenten in België. Bite Back wacht deze beslissing met ongeduld af: dit zou betekenen dat het de laatste maal was dat er nog een circus stond op gemeentelijk grondgebied.