Actie tegen optreden Scala op Nocturne AquaShow Boudewijn Seapark

27-12-2014

Brugge, 26 en 27 november 2014 – Scala ziet niet af van optredens Nocturne AquaShow in dolfinarium Brugge, acties van Bite Back volgen.

Op 26 en 27 december trad het jeugdkoor Scala twee avonden op in het dolfinarium van het Brugse Boudewijn Seapark. Bite Back riep hen op dit niet te doen wegens het aanwezige dierenleed. Scala gaf niet thuis, waardoor Bite Back zijn acties uitbreidde. Scala en dus de gebroeders Kolacny werden via een brief beleefd opgeroepen om afstand te doen van hun optreden tijdens de Nocturne AquaShow bij de dolfijnen, maar gaven geen reactie. Bite Back startte een e-mailactie op in de hoop dat de publieke opinie de gebroeders kan overtuigen een ethische beslissing te nemen.

Geen reactie, dus tijd voor actie. Tijdens de optredens van Scala heeft Bite Back actie gevoerd om met spandoeken en infoborden bezoekers duidelijk te maken dat dolfijnen geen vrijwillige artiesten zijn, maar gevangenen, en dat er voor de dolfijnen helemaal geen reden tot feest is. Bite Back heeft middels een wake met kaarsjes en 22 kruisjes de overleden dolfijnen herdacht, telkens é én kruis met de naam van iedere dolfijn die tot nog toe stierf in het dolfinarium, als slachtoffer van de amusementsindustrie.

Het Brugse dolfinarium Boudewijn Seapark organiseerde twee avondvoorstellingen waarop het jeugdkoor Scala gevraagd werd. Het in Vlaanderen en de wereldbekende jeugdkoor nam dit aanbod aan en zal er elke avond te zien zijn. Partners van en het dolfinarium zelf merken steeds op dat alles conform de dierenwelzijnswetgeving verloopt en een educatieve doelstelling heeft en er dus geen vuiltje aan de lucht is. Maar is er voor de dolfijnen dan reden tot feestvieren? En is het allemaal pracht en praal? Alles behalve.

Achter de ‘glimlach’ van elke dolfijn in het dolfinarium van Brugge schuilt een ware tragedie. De zeven dolfijnen die hier hun dagen slijten, gaan gebukt onder stress, ziekte, verveling en verdriet. Beachie, Roxanne, Puck, Yotta, Indy, Kite en Linda brengen hun tijd door in een betonnen kerker gevuld met gechloreerd water. Roxanne en Puck zitten hier al 25 jaar. Dolfinaria zijn allesbehalve educatief. Dolfijnen zijn zeer intelligente, gevoelige en sociale dieren. In het wild leven ze in grote sociale groepen, maar de meeste dieren in het dolfinarium werden uit hun sociale groep weggerukt en met wildvreemde dieren in een bassin ondergebracht. Hierdoor is hun normale, sociale gedrag ernstig verstoord. In de oceaan zwemmen ze vaak honderd kilometer per dag, jagen op vissen en duiken tot op grote diepte. In Boudewijn Seapark moeten ze het stellen met een veel te klein bassin en krijgen ze dode vis gevoederd.

Trainers beweren dat dolfijnen het leuk vinden om kunstjes op te voeren, maar de werkelijkheid leert ons dat ze enkel gehoorzamen wanneer ze hongerig zijn en beloond worden met vis. Als ze genoeg hebben, luisteren ze niet. Daarom wordt hen systematisch voedsel onthouden. Dolfijnen door een hoepel zien springen, is dus niet meteen een educatieve ervaring en draagt bij tot een foutief beeld van deze en andere dieren.

De chronische, slopende stress die hun gevangenschap met zich meebrengt, zorgt voor een zwak immuunsysteem. Veel dieren worden depressief, ontwikkelen huidziekten en doen aan zelfverminking. Het toedienen van antidepressiva is geen uitzondering in dolfinaria. Deze parken streven naar winstbejag, niet naar welzijn voor zeezoogdieren of het bijbrengen van kennis.
Wilde dieren zijn reeds verboden in circussen in België, maar dolfijnen blijven opgesloten worden om trucjes op te voeren. Het besef dat dit onethisch is, groeit in landen als de Verenigde Staten van Amerika waar verschillende vooral nationaal bekende artiesten, waaronder Willie Nelson, hun optredens voor de shows Sea World annuleerden. De documentaire Black Fish over het leven van zeezoogdieren in dolfinaria heeft hier een grote invloed op gehad. Het publiek zag plots de harde waarheid achter de shows en dolfinaria als Sea World hebben er te kampen met een groeiende impopulariteit.

Bite Back staat elke maand aan de ingang van het dolfinarium om bezoekers op te roepen een keuze te maken in het voordeel van de dolfijnen en het dolfinarium dus links te laten liggen. Ook op zondag 28 december staan we, los van de Scala-acties, vanaf 16.30 uur voor de poorten van het dolfinarium. Ook in 2015 zal dat het geval zijn, totdat het dolfinarium zijn deuren sluit.

Jij kan onze acties ook steunen door de petitie tegen de dolfijnengevangenissen te tekenen op www.voorvermaakzonderdieren.nl
Of steun de werking van Bite Back via http://www.biteback.org/word-donateur/

Actie optreden Scala Boudewijn Seapark

Actie optreden Scala Boudewijn Seapark

Actie optreden Scala Boudewijn Seapark


Foto’s met dank aan: Nancy Andr é en Rudi Strubbe.