60 maal 1 minuut stilte voor slachtoffers Varkensleed in Vlaanderen

14-12-2013

Gent, 14 december 2013 – Naar aanleiding van schokkende undercoverbeelden toverde Bite Back het Woodrow Wilsonplein in Gent om in gigantische rouwplek.

24 uren na het uitbrengen van de undercoverbeelden uit de Vlaamse varkenshouderij heeft iedereen het er over. De filmbeelden tonen immers de schrijnende taferelen die zich achter gesloten deuren afspelen: biggetjes die langzaam geplet worden door de zeug of verdrinken in een waterbak; zeugen met zweren en uitstulpingen van het darm- en vaginaal slijmvlies; hoestende varkens met ernstige zwellingen en stereotiep gedrag; kreupelheid; navelbreuken; talrijke dode biggetjes op de vloeren en in de kadaverbakken …

Het geheim onderzoek is uniek in Vlaanderen en werd in het voorjaar van 2013 uitgevoerd bij 9 varkensbedrijven in drie Vlaamse provincies. De beelden zijn zo schokkend dat Bite Back een klacht heeft ingediend en de sluiting eist van die bedrijven. De varkenssector reageert inmiddels met tegenstrijdige berichtgeving. Enerzijds vindt ze het normaal wat er gebeurt, anderzijds zouden de beelden uitzonderingen zijn.

Stijn Bruers: “Het beeldmateriaal dat Bite Back kreeg komt niet van een paar rotte appels in de varkenssector. We vrezen dat de beelden representatief zijn voor de ganse veeteeltsector, want de onderzoekers hebben ook gefilmd bij winnaars van de Flanders Golden Pig Award en bij varkenshouders die belangrijke functies innemen bij locale gemeentebesturen, het Algemeen Boeren Syndicaat en de Vereniging voor Varkenshouders (VEVA).”

Om de miljoenen slachtoffers van de Vlaamse varkenshouderij te herdenken, hielden 60 Bite Back vrijwilligers op een visueel indrukwekkende manier 60 maal 1 minuut stilte.

Gekleed in beschermingspakken, zwarte Bite Back t-shirts en met ieder een confronterend fotobord vast die de wantoestanden in de varkensindustrie illustreren, stonden zij in een piramidale formatie en toverden het Woodrow Wilsonplein in Gent tot een reuze herdenkingsplek voor de slachtoffers van de industrie.

Aan de infostand werden de beelden vertoond en roept Bite Back de consumenten op om dierlijke producten zoals varkensvlees te boycotten, en te kiezen voor plantaardige (veganistische) alternatieven.

Enkele reacties op de beelden:

“Het is uitermate onthutsend dat er op bedrijven onder diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding nog zo’n schrijnende toestanden voorkomen. Algemeen kan je wel stellen dat er in de huidige intensieve varkensteelt een groot gebrek aan diergeneeskundige zorg bestaat wat leidt tot een vermindering van levenskwaliteit, en voor de biggen zelfs –kwantiteit.” Dimitri Coppens, dierenarts

“De confronterende beelden van Bite Back illustreren op zijn minst de nood aan grondiger regulering van de industriële varkensteelt. Maar wie bereid is dieper door te denken begrijpt dat ze de afschaffing ervan ethisch onvermijdelijk maken.” Prof. Dr. Johan Braeckman, moraalfilosoof Universiteit Gent

“Shocking! Gruwelijke beelden uit de varkenskweek. Pijn, verdriet, onmacht, woede, ja zelfs haat zijn mijn deel. Is dat nu de reden waarom je nooit een varken ziet lopen en de ganse wereld toch koteletten eet?” Pol Goossen, acteur

Het downloadbare rapport, de trailer en de bedrijfsspecifieke beelden en foto’s van het onderzoek zijn te vinden op de campagnewebsite www.varkensleedvlaanderen.be

Varkensleed Vlaanderen Gent

Varkensleed Vlaanderen Gent