270 boetes wegens inbreuken dierenwelzijn

12-02-2020

In 2019 werden er door de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn 270 administratieve boetes uitgeschreven wegens inbreuken tegen het dierenwelzijn.

Record?

Minister Ben Weyts spreekt over een record, hoewel we in 2017 al 269 administratieve boetes zagen. Niet zo’n bijzonder groot verschil dus.

In schriftelijke vragen aan Minister Ben Weyts kunnen we zien dat er in 2017, 4.658 meldingen binnenkwamen bij de Inspectie Dierenwelzijn. In 2019 waren dat er 590 per maand, dus zo’n 7080 op é én jaar. Kunnen we dan wel spreken over een record, als het percentage van het aantal boetes eigenlijk omlaag is gegaan?

 

Administratieve boetes

Vroeger werden ‘kleine’ inbreuken tegen de dierenwelzijnswet overgedragen aan het parket. Hierdoor stapelden dossiers zich op en werd een groot aantal niet behandeld. Ondertussen heeft minister Weyts een systeem van administratieve boetes geïnstalleerd, waardoor de Inspectie Dierenwelzijn zelf boetes kan uitschrijven. De bedoeling hiervan is dat de grotere overtredingen naar het parket gaan, met de verwachting dat deze dan wel behandeld worden.

 

Inbreuken

De inbreuken gaan voornamelijk over gezelschapsdieren. Zo worden particulieren die hun dieren verwaarlozen, mensen die huisdieren verhandelen zonder erkenning of kwekerijen die de regels niet naleven, beboet. 

 

Dierenwelzijnsfonds

De opbrengsten van de administratieve boetes gaan naar het Dierenwelzijnsfonds. Dit fonds zorgt er o.a. voor dat een goede opvang van in beslag genomen dieren gefinancierd kan worden, maar ook dat er sensibiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek opgezet kan worden.

In mei 2018 kreeg datzelfde Dierenwelzijnsfonds een erfenis van 1,3 miljoen euro. Dat is een bedrag dat twee keer zo hoog is als wat ze jaarlijks ontvangen. We hopen dat met zulk groot bedrag ook geïnvesteerd kan worden in meer en grondigere inspectie. 

 

Harder optreden tegen recidivisten

Begin dit jaar eiste Ben Weyts nog het doorvoeren van de straffen van het beruchte landbouwerskoppel uit Pepingen. Zij werden in 2011, 2014 en 2017 veroordeeld tot een verbod op het houden van landbouwdieren. In 2017, 2018 en 2019 werden opnieuw dieren in beslag genomen. Het koppel werd nu opnieuw veroordeeld, dit keer tot een geldboete én een gevangenisstraf. 

Waarom heeft dit zo lang moeten duren? Honderden dieren hebben hier in miserabele omstandigheden geleefd, waren ziek, uitgeput en ondervoed. Meerdere keren werden er inbreuken vastgesteld. Waarom werd hier niet eerder ingegrepen? Waarom werden er niet meer controles gedaan en sneller stappen ondernomen?

 

Tegen het gebruik van dieren

Bij Bite Back staan we duidelijk voor een einde aan het gebruik van dieren. We hopen dat het bewustzijn groeit en dat er tot die tijd op zijn minst hard opgetreden wordt tegen diegenen die dieren verwaarlozen. 

Wanneer er betere, duidelijkere en strengere regels komen, zal het ook steeds moeilijker worden voor particulieren én de industrie om dieren te blijven uitbuiten. Dankzij het opnemen van dieren als aparte categorie in het burgerlijk wetboek, staan we alweer een stap verder. Hopelijk is het een evolutie die snel gaat. Help jij eraan mee? 

Blijf op de hoogte


Naam
E-mailadres
Secure and Spam free...