10 weetjes over dolfijnen

04-05-2022

1. Dolfijnen hebben net zoals ons een vriendenkring 

Dolfijnen hebben een complex sociaal netwerk dat bestaat uit 4 tot 30 individuen. Met sommige van hun soortgenoten kunnen ze het heel goed vinden, met anderen minder. Herkenbaar! 

De vriendenkring van wilde dolfijnen verandert wel van tijd tot tijd. Afhankelijk van de omstandigheden, zijn er leden die komen en gaan. 

 

2. Sommige dolfijnen zijn zelfzeker, andere verlegen   

Wilde dolfijnen hebben uiteenlopende persoonlijkheden. Sommige zijn verlegen, andere zelfzeker. En net zoals bij mensen, heeft elke persoonlijkheid een meerwaarde in de groep.

 

3. Dolfijnen maken ‘moddernetten’ om voedsel te vangen

Naar voedsel zoeken is voor dolfijnen een stimulerende en belonende bezigheid. Ze werken inventief met elkaar samen en gebruiken spectaculaire jachttechnieken om voedsel te vangen.
Ze drijven bijvoorbeeld prooien bijeen door een ‘moddernet’ te maken van het slib op de bodem. Of ze gebruiken hun staartvin om prooivissen uit het water te katapulteren en ze vervolgens op te vangen.

 

4. Dolfijnen doen aan ‘flipperwrijven’ om te ontstressen

Als dolfijnen merken dat een soortgenoot stress ervaart, aaien ze hem of haar over de vin. Een geruststellend gebaar, dat getuigt van inlevingsvermogen. Ook na een conflictsituatie aaien ze elkaar om de spanning te breken en de vriendschap te herstellen.  

 

5. Dolfijnen rouwen 

Een moederdolfijn die weigert haar overleden kalfje los te laten. Dat werd in 2019 aan de kust van Florida op beeld vastgelegd. En dat verhaal is zeker geen eenmalig voorval. Zo’n rouwperiode kan dagen- of zelfs wekenlang duren. 

10 weetjes over dolfijnen

6. Dolfijnen staan open voor adoptie 

Buiten de kust van Frans-Polynesië deden onderzoekers een unieke ontdekking. Ze zagen hoe een moederdolfijn niet enkel zorg droeg voor haar eigen kalf, maar ook voor een kalf van een andere soort. Intrigerend!

 

7. Vrouwtjesdolfijnen ondersteunen elkaar tijdens en na de bevalling

De vrouwelijke dolfijnen uit een groep springen tijdens bevallingen in als vroedvrouw. Of meer nog, als bodyguard. Dat is nodig, want het bloed dat de moeder tijdens de bevalling verliest, lokt haaien.

Na de succesvolle geboorte zwemt heel het groepje naar het wateroppervlak, waar het kalfje de eerste ademteug neemt. 

 

8. Dolfijnen ademen niet automatisch 

Mochten dolfijnen slapen zoals mensen, zouden ze de nacht niet overleven. Ze hebben namelijk net als ons een paar longen en kunnen niet ademen onder water. 

In de meeste gevallen houden ze maximum zeven minuten hun adem in. Om die reden slapen ze al zwemmend, met é én deel van hun brein op stand-by en é én oog (aan de andere kant van hun brein) steeds geopend. 

 

9. Dolfijnen kunnen ‘zien’ zonder te kijken 

Dolfijnen doen, net zoals vleermuizen, aan echolocatie. Dat wil zeggen dat ze klikgeluiden of geluidsgolven maken die terugkaatsen als ze op een object stuiten. 

Zo bepalen dolfijnen niet alleen hoe ver het object verwijderd is en in welke richting het zich voortbeweegt, maar ook de grootte, de vorm, de snelheid en zelfs de dichtheid. 

 

10. De hersenen van dolfijnen bevatten spindle neuronen 

Dolfijnen hebben spindle neuronen, net zoals mensen en mensapen. Door die neuronen kunnen ze: herkennen, herinneren, redeneren, communiceren, waarnemen, problemen oplossen en zich aanpassen aan verandering. 

 

Dolfijnen zijn er niet voor ons entertainment

Deze 10 weetjes over dolfijnen maken duidelijk dat dolfijnen intelligente wezens zijn, die niet dienen ter entertainment van de mens. Het zijn dieren met een rijke gevoelswereld. Daarom gaat Bite Back voor een dolfinariumvrij België, voor Dolfijnen Vrij!

Eenmalige donatie


Steun ons werk voor de dolfijnen met een donatie: